Marketer Hồng Lan
Lâm Hồng Lan

Giảng viên chuyên ngành truyền thông và fashion marketing
RMIT University Vietnam


PROFILE

Giới thiệu


Tôi tên là Lâm Hồng Lan, hiện là Giảng viên chuyên ngành truyền thông và fashion marketing tại Đại học RMIT Việt Nam, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing.

Liên hệ


Giảng viên chuyên ngành truyền thông và fashion marketing, RMIT University Vietnam
Agency
https://www.lamhonglan.com/

Thông tin khác


Thành viên từ: 23/11/2016 (7 năm 6 tháng)
Chuyên gia của BRANDS Vietnam
Giảng viên của BRAND Camp