Marketer Hồng Lan
Lâm Hồng Lan

Giảng viên chuyên ngành truyền thông và fashion marketing
RMIT University Vietnam


PROFILE

Danh sách thảo luận

Hiện thành viên honglan chưa có thảo luận mới nào.