explore

Chiến lược & Định vị Phân tích, tranh luận về định vị thương hiệu, chiến lược marketing & cốt lõi ngành hàng.

Marketer QUO VIETNAM
Thương hiệu riêng biệt

QUO VIETNAM28/12/2020

1,265
Marketer SlimCRMvn - Nền tảng quản trị doanh nghiệp nhỏ
10 xu hướng CRM 2021 và những thống kê quan trọng cần biết

SlimCRMvn - Nền tảng quản trị doanh nghiệp nhỏ11/12/2020

3,988