place

Event & Activation Thảo luận về nghề tổ chức sự kiện, brand activation, khuyến mãi (promotion), phát mẫu (sampling), tài trợ (sponsorship).

Marketer Team building VietPower
307
Marketer Event FLY
Làm Event có khó không?

Event FLY21/03/2024

340
Marketer PangoCDP x The Master Channel
1,047
Marketer PangoCDP x The Master Channel
Dữ liệu của doanh nghiệp bán lẻ chuỗi

PangoCDP x The Master Channel02/01/2024

939