business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Mondelez Kinh Do Vietnam
4,711
H
1,789
Marketer Cao Minh Yến IMC
[HCM][Publisher] TodayTV: 2D Designer

Cao Minh Yến IMC29/03/2019

1,626
Marketer Cao Minh Yến IMC
1,791
H
[HCM][Agency] Focus Marketing: Looking for Planner

Huỳnh Thị Thanh Thuận28/03/2019

2,040
Marketer CÔNG TY CỔ PHẦN HALOCOM
1,623
H
[HCM][Agency] Focus Marketing: Looking for Planner

Huỳnh Thị Thanh Thuận27/03/2019

1,286
Marketer Trần Thanh Bình
[HCM][Agency] Cloverads: Account Executive

Trần Thanh Bình26/03/2019

985
Marketer Trần Thanh Bình
909
Marketer CÔNG TY CỔ PHẦN HALOCOM
1,179
Marketer HR Buzzmetrics
911
Marketer Cao Minh Yến IMC
[HCM][Publisher] IMC Group: 2D Designer

Cao Minh Yến IMC25/03/2019

870
Marketer David ZAGO
1,023
Marketer Zalo Careers
1,537
29
Marketer Cao Minh Yến IMC
886
Marketer Cao Minh Yến IMC
[HCM][Publisher] IMC Group: 2D Designer

Cao Minh Yến IMC19/03/2019

750
Marketer Nguyễn Thị Minh Phi
[HCM][Client] Acis Technology: Marketing Director

Nguyễn Thị Minh Phi19/03/2019

912
T
[HCM][Client] Irisgo: Tuyển Brand & Communications

Trần Thị Bích Diễm15/03/2019

1,559
Marketer Cao Minh Yến IMC
1,031
Marketer Cao Minh Yến IMC
[HCM][Publisher] IMC Group: 2D Designer

Cao Minh Yến IMC15/03/2019

929
Marketer Trần Thanh Bình
1,067
Marketer CÔNG TY CỔ PHẦN HALOCOM
1,391
Marketer Cao Minh Yến IMC
[HCM][Publisher] IMC Group: 2D Designer

Cao Minh Yến IMC14/03/2019

978
Marketer Cao Minh Yến IMC
1,153
Marketer Nguyễn Thụy Uyên Trân
[HCM][Client] VUS: Tuyển Communication Executive

Nguyễn Thụy Uyên Trân13/03/2019

1,129
Marketer Nguyen Diu Ban Mai
1,032
1
Marketer Cao Minh Yến IMC
1,156
N
2,440
3
Marketer HR Buzzmetrics
887
Marketer Anymind Group Careers
[HCM][Agency] AdAsia Holdings: Media Manager

Anymind Group Careers12/03/2019

980
Marketer BUV HR
1,330
Marketer Bratus Agency
1,272
Marketer Công ty Admicro
1,650
1
Marketer Zalo Careers
1,049
2
Marketer Công ty Admicro
1,649
L
[HCM] [Agency] DKSH Vietnam: Planner

Le Thi Thanh Xuan04/03/2019

1,265
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency] TBWAGroup Vietnam: Digital Designer

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG02/03/2019

1,115
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
1,134
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
936
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency] TBWAGroup Vietnam: Art Director

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG01/03/2019

1,181
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
1,351
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
1,322
H
1,901
H
1,355
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
1,273
Marketer Tạ Thái Minh Phúc
1,144