business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer ADV DIGITAL
2,546
1
P
745
P
[HCM][Agency] F/A Digital: Account Manager

Pham Nguyen Thu Hang26/06/2019

561
P
[HCM][Agency] F/A Digital: Art Director

Pham Nguyen Thu Hang26/06/2019

712
P
[HCM][Agency] F/A Digital: Media Executive

Pham Nguyen Thu Hang26/06/2019

802
N
1,372
Marketer Ví điện tử MoMo
852
Marketer HR Buzzmetrics
634
Marketer CÔNG TY CỔ PHẦN HALOCOM
700
Marketer CÔNG TY CỔ PHẦN HALOCOM
[HCM][Agency] Halocom Media: Tuyển dụng Account

CÔNG TY CỔ PHẦN HALOCOM24/06/2019

2,101
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency] TBWAGroup Vietnam: Graphic Designer

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG24/06/2019

921
Marketer Ví điện tử MoMo
[HCM][Client] MoMo E-Wallet: Video Editor

Ví điện tử MoMo24/06/2019

960
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency] TBWAGroup Vietnam: Senior PR Executive

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG21/06/2019

987
Marketer HR Buzzmetrics
636
Marketer Ví điện tử MoMo
[HCM][Client] MoMo E-Wallet: 3D Designer

Ví điện tử MoMo20/06/2019

1,462
Marketer CÔNG TY CỔ PHẦN HALOCOM
[HCM][Agency] Halocom Media: Tuyển 3 Account Excutive

CÔNG TY CỔ PHẦN HALOCOM20/06/2019

1,074
Marketer Trần Dung
1,117
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency] TBWA Group Vietnam: Planner

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG18/06/2019

1,189
Marketer Ví điện tử MoMo
[HCM][Client] MoMo E-Wallet: SEO/ASO Executive

Ví điện tử MoMo18/06/2019

681
Marketer Ví điện tử MoMo
1,041
N
928
Marketer HR Creatory
939
Marketer HR Creatory
867
H
[HCM][Agency] Focus Marketing: Looking for Planner BTL

Huỳnh Thị Thanh Thuận17/06/2019

584
Marketer Nguyễn Thị Hà
810
H
[HCM][Agency] Focus Marketing: Looking for Planner BTL

Huỳnh Thị Thanh Thuận14/06/2019

667
Marketer HR Buzzmetrics
781
H
[HCM][Agency] Focus Marketing: Looking for Planner BTL

Huỳnh Thị Thanh Thuận13/06/2019

780
Marketer Nguyễn Quốc Hùng
2,941
Marketer Ví điện tử MoMo
1,050
Marketer CÔNG TY CỔ PHẦN HALOCOM
[HCM][Agency] Halocom Media: Tuyển dụng Account

CÔNG TY CỔ PHẦN HALOCOM11/06/2019

1,314
Marketer Ví điện tử MoMo
[HCM][Client] MoMo E-Wallet: Copywriter

Ví điện tử MoMo11/06/2019

1,339
V
1,050
V
[HN][Agency] Sao Kim Branding: Copywriter

Vũ Hồng Hà Anh11/06/2019

816
Marketer HR Buzzmetrics
846
Marketer CÔNG TY CỔ PHẦN HALOCOM
1,023
Marketer Ví điện tử MoMo
850
P
[HCM][Agency] F/A Digital: Media Planner

Pham Nguyen Thu Hang07/06/2019

880
Marketer Hakuhodo Quảng Cáo Sài Gòn
791
N
1,051
Marketer Anymind Group Careers
689
Marketer Anymind Group Careers
731
Marketer Zalo Careers
1,243
4
Marketer Nguyen Diu Ban Mai
1,421
Marketer CÔNG TY CỔ PHẦN HALOCOM
691
V
913
V
[HCM][Agency] Creatory: Senior Producer

Võ Trần Mai Anh05/06/2019

1,038
V
[HCM][Agency] Creatory: Content Marketer

Võ Trần Mai Anh05/06/2019

1,265
V
1,135
Marketer HR Buzzmetrics
675
Marketer Nguyễn Hạnh Hương
[HCM][Agency] Anphabe: Marketing Specialist

Nguyễn Hạnh Hương04/06/2019

704
Marketer CASK COMPANY
1,163
2