business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Lại Thị Thu Hằng
783
Marketer Lê Ngọc Diễm
[HCM][Agency] Secomm: VueJS Developer

Lê Ngọc Diễm22/10/2021

1,673
1
B
1,532
2
Marketer KÂY EVENT
1,508
3
Marketer Công ty Cổ phần Tập đoàn Ominext
[HN] [Client] OmiCare: Content Writer

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ominext17/10/2021

1,202
26
Marketer TBWA\ Group Vietnam
724
Marketer Nguyễn Phương Linh
[HCM] [Agency] T&A Ogilvy: PR Account Intern

Nguyễn Phương Linh13/10/2021

932
Marketer Gu Branding & Creative Partner
1,203
Marketer Gu Branding & Creative Partner
883
Marketer TBWA\ Group Vietnam
1,262
Marketer VIETSTARMAX - TVC Quảng Cáo
756
Marketer Tran Joycie
1,723
1
Marketer Tran Joycie
1,192
1
Marketer MUNKAS AGENCY
1,114