business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Trần Linh Trang
1,438
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Account Executive

Bùi Vĩnh Hảo30/05/2018

3,277
Marketer Ví điện tử MoMo
1,082
Marketer HR Buzzmetrics
1,016
N
[HCM][Agency] Admicro: Account Executive

Nguyễn Tiến Khoa29/05/2018

1,991
Marketer Công ty Admicro
987
Marketer Trần Văn Long
1,034
Marketer YouNet Group
1,298
Marketer Nguyễn Thục Hiền
1,132
Marketer HR Buzzmetrics
1,367
Marketer HR Buzzmetrics
1,241
Marketer HR Buzzmetrics
2,001
Marketer Nguyễn Thục Hiền
2,773
Marketer Ví điện tử MoMo
1,293
Marketer Zalo Careers
2,416
7
Marketer Phạm Thị Ngọc Hương
5,093
N
1,296
Marketer Ví điện tử MoMo
1,070
P
1,006
P
1,036
1
Marketer LG Vina Cosmetics
1,218
Marketer Công ty Admicro
1,770
1
Marketer Công ty Admicro
1,872
Marketer HR Buzzmetrics
1,633
L
1,451
Marketer HR Buzzmetrics
2,289
Marketer Ví điện tử MoMo
1,222
Marketer Cty CP ĐT-TM-DV Điện lực
[HCM][Agency] Vietlife Travel: Thánh Designer 2D, 3D

Cty CP ĐT-TM-DV Điện lực11/05/2018

1,269
Marketer Recruitment Team
3,572
Marketer Nguyễn Thục Hiền
1,142
Marketer Ví điện tử MoMo
1,221
Marketer HR Buzzmetrics
2,326
Marketer Q Digital
1,189
Marketer Cty CP ĐT-TM-DV Điện lực
1,555
Marketer Ví điện tử MoMo
1,487
Marketer HR Buzzmetrics
1,197
Marketer Zalo Careers
2,173
1
Marketer Zalo Careers
1,221
1