business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Nguyễn Nhung
1,354
3
Marketer Tiki Corporation
[HCM][Client] Tiki.vn: Retoucher

Tiki Corporation27/06/2018

1,156
Marketer HR Buzzmetrics
1,240
Marketer Tiki Corporation
1,736
Marketer Zalo Careers
1,395
1
N
1,220
Marketer Admicro VCCORP
953
Marketer Công ty Admicro
1,738
2
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Graphic Designer

Bùi Vĩnh Hảo25/06/2018

1,184
N
[HCM][Client] Vascara Group: Training Executive

Nguyễn Thị Mỹ Duyên22/06/2018

1,320
T
[HCM][Client] Vascara Group: PHP Developer

Trần Thị Ngọc Trâm22/06/2018

1,370
Marketer HR Buzzmetrics
1,121
Marketer HR Buzzmetrics
853
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Account Executive

Bùi Vĩnh Hảo18/06/2018

1,395
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Graphic Designer

Bùi Vĩnh Hảo18/06/2018

1,063
P
1,026
Marketer AIM ACADEMY News
2,043
1
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Account Executive

Bùi Vĩnh Hảo13/06/2018

1,033
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Graphic Designer

Bùi Vĩnh Hảo13/06/2018

990
D
[HCM][Client] KPMG: Graphic Designer

Dương Bá Dũng11/06/2018

1,763
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Graphic Designer

Bùi Vĩnh Hảo11/06/2018

851
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Account Executive

Bùi Vĩnh Hảo11/06/2018

1,321
Marketer Zalo Careers
1,533
Marketer HR Buzzmetrics
1,070
P
[HCM][Agency] BlueR: Coppywriter

Phan Phi Phụng08/06/2018

1,416
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Graphic Designer

Bùi Vĩnh Hảo08/06/2018

1,373
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Account Executive

Bùi Vĩnh Hảo08/06/2018

1,041
V
1,081
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Graphic Designer

Bùi Vĩnh Hảo05/06/2018

1,466
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Account Executive

Bùi Vĩnh Hảo05/06/2018

1,086
Marketer HR Buzzmetrics
1,286
Marketer HR Buzzmetrics
1,224
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency]TBWAGroup Vietnam: Senior Art Director

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG01/06/2018

1,225
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency] TBWAGroup Vietnam: Account Manager - BTL

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG01/06/2018

1,259
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency] TBWAGroup Vietnam: Senior PR Executive

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG01/06/2018

1,812
T
1,660