business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Công ty Admicro
[HN][Agency] Admicro: Account Dược

Công ty Admicro31/08/2018

930
Marketer Công ty Admicro
[HN][Agency] Admicro: Peformance

Công ty Admicro31/08/2018

954
Marketer Công ty Admicro
954
Marketer InterGreat Vietnam
988
Marketer HR Buzzmetrics
1,075
Marketer YouNet Group
842
Marketer Nguyễn Ngọc Nhân
[HCM][Client] Tealive: Marketing Executive

Nguyễn Ngọc Nhân28/08/2018

3,371
7
Marketer Phan Trọng Minh Hảo
1,246
Marketer YouNet Group
987
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency] Cpm Vietnam: Account Manager

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG27/08/2018

1,317
Marketer HR Buzzmetrics
885
Marketer Zalo Careers
1,267
2
Marketer Trần Thị Ngọc Lan
1,493
Marketer YouNet Group
783
Marketer HR Buzzmetrics
889
Marketer HR Buzzmetrics
1,196
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Account Manager

Bùi Vĩnh Hảo23/08/2018

969
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Account Director

Bùi Vĩnh Hảo23/08/2018

706
Marketer YouNet Group
818
N
[HCM][Agency] METUB Network: Creative Lead

Nguyễn Hồng Hạnh22/08/2018

1,631
Marketer YouNet Group
1,010
Marketer Phan Trọng Minh Hảo
2,083
Marketer Phan Trọng Minh Hảo
2,937
N
[HCM][Agency] Admicro: Account Manager

Nguyễn Tiến Khoa21/08/2018

1,187
Marketer SKV Event ( Startup) VietNam
[HCM][Agency] SKV EVENT: Tuyển Account Manager (BTL)

SKV Event ( Startup) VietNam21/08/2018

1,198
2
Marketer TRẦN THIÊN PHÚ
[HCM][Agency] EG: Event Manager

TRẦN THIÊN PHÚ20/08/2018

2,692
Marketer SKV Event ( Startup) VietNam
[HCM][Agency] SKV EVENT: Tuyển Accountant

SKV Event ( Startup) VietNam20/08/2018

1,034
1
Marketer SKV Event ( Startup) VietNam
[HCM][Agency] SKV EVENT: Tuyển Designer (2D)(full time)

SKV Event ( Startup) VietNam20/08/2018

931
Marketer SKV Event ( Startup) VietNam
[HCM][Agency] SKV EVENT: Tuyển Admin & HR

SKV Event ( Startup) VietNam20/08/2018

1,064
1
Đ
1,543
Marketer MegaMedia Vietnam
1,472
17
Marketer HR Buzzmetrics
812
V
[HCM][Agency] TSP: Sales Admin Intern

Võ Thị Thanh Huyền15/08/2018

848
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Account Director

Bùi Vĩnh Hảo14/08/2018

844
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Account Manager

Bùi Vĩnh Hảo14/08/2018

856
Marketer Hoàng Hoài An
[HN][Client] Unstatic: Content Writer

Hoàng Hoài An14/08/2018

1,823
Marketer HR Buzzmetrics
775
H
1,727
5
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency] TBWAGroup Vietnam: PR Supervisor

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG13/08/2018

1,112
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency] TBWAGroup Vietnam: (Junior) Art Director

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG13/08/2018

1,142
H
[HN][Agency] GrowSteak: Customer Success

Hoàng Thu Thủy13/08/2018

1,427
Marketer HR Buzzmetrics
922
N
1,110
Marketer HR Buzzmetrics
812
Marketer QUO Vietnam
1,618
Marketer Công ty Admicro
1,216
1
P
912
Marketer HR Buzzmetrics
1,078
P
[HCM][Agency] BlueR: Account Executive

Phan Phi Phụng08/08/2018

1,026
Marketer HR Buzzmetrics
1,050
Marketer Nguyễn Đăng Hoàng Phát
[HN][Agency] Martod: Tuyển dụng Marketing Executive

Nguyễn Đăng Hoàng Phát07/08/2018

1,389
H
1,329
9
H
2,244
8
H
1,292
Marketer HR Buzzmetrics
970
Marketer HR Buzzmetrics
855
H
[HCM][Client] Floralpunk: PR EXECUTIVE

Ha Hoang Bao Uyen02/08/2018

1,045
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency]TBWAGroup Vietnam: PR Account Manager

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG02/08/2018

1,118
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency]TBWAGroup Vietnam: ATL Account Intern

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG02/08/2018

1,147
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency]TBWAGroup Vietnam: Art Director

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG02/08/2018

927
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency]TBWAGroup Vietnam: Art Director

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG02/08/2018

926
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
1,069
Marketer Công ty Admicro
1,216
Marketer Công ty Admicro
[HN][Agency] Admicro: Account Marketing

Công ty Admicro01/08/2018

1,300
N
[HCM][Agency] Prime: Looking for Web Designer

Nguyễn Thị Yến Ngọc01/08/2018

1,058
Marketer HR Buzzmetrics
1,148