business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Lê Thị Trang Liệt
[HCM][Client] Net2e: Trưởng nhóm Marketing

Lê Thị Trang Liệt30/11/2018

1,336
Marketer Lê Thị Trang Liệt
1,658
Marketer Zalo Careers
1,130
Marketer Mondelez Kinh Do Vietnam
1,416
Marketer Ví điện tử MoMo
[HCM][Client] MoMo E-Wallet: Graphic Designer

Ví điện tử MoMo27/11/2018

963
Marketer Trần Thanh Bình
[HCM][Agency] Cloverads: Digital Marketing

Trần Thanh Bình26/11/2018

1,059
Marketer Trần Thanh Bình
1,076
Marketer Trần Thanh Bình
[HCM][Agency] Cloverads: Account Executive

Trần Thanh Bình26/11/2018

978
Marketer Trần Thanh Bình
[HCM][Agency] Cloverads: Graphic Designer

Trần Thanh Bình26/11/2018

845
Marketer VietGate Communications
1,693
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency] TBWAGroup Vietnam: BTL Account Manager

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG22/11/2018

1,045
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency] TBWAGroup Vietnam: Art Director

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG22/11/2018

1,073
Marketer EOS GROUP HR
1,758
Marketer Nguyễn Thu Phương
1,022
Marketer Công ty Admicro
1,277
Marketer Media Ventures Vietnam Group
1,250
Marketer Đào Thị Huyền Trinh
[HCM][Client] Cty TNHH ADC: Tuyển Brand Manager

Đào Thị Huyền Trinh17/11/2018

2,044
Marketer Ví điện tử MoMo
[HCM][Client] MoMo E-Wallet: Graphic Designer

Ví điện tử MoMo16/11/2018

1,104
Marketer Trần Thanh Bình
[HCM][Agency] Cloverads: Graphic Designer

Trần Thanh Bình15/11/2018

1,030
Marketer Nguyễn Thục Hiền
1,381
Marketer Nguyễn Thụy Uyên Trân
[HCM][Client] VUS: Tuyển Senior PR

Nguyễn Thụy Uyên Trân14/11/2018

1,405
Marketer Phan Hoài Thương
[HCM][Client] Phu My Hung: PR Staff

Phan Hoài Thương14/11/2018

1,021
Marketer Phan Hoài Thương
[HCM][Client] Phu My Hung: Event Staff

Phan Hoài Thương14/11/2018

1,073
Marketer Zalo Careers
1,212
Marketer Tiki Corporation
1,007
Marketer Nguyễn Thu Phương
1,156
Marketer YouNet Group
1,104
Marketer Vu Thi Phuong Thao
1,234
Marketer Nielsen Recruitment Team
2,878
N
1,296
Marketer Nguyễn Thục Hiền
1,186
Marketer Trần Thanh Bình
1,214
Marketer Trần Thanh Bình
[HCM][Agency] Cloverads: Digital Marketing

Trần Thanh Bình01/11/2018

1,426
Marketer Trần Thanh Bình
[HCM][Agency] Cloverads: Account Executive

Trần Thanh Bình01/11/2018

1,261