business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Account Manager

Bùi Vĩnh Hảo31/07/2018

804
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Account Director

Bùi Vĩnh Hảo31/07/2018

867
Marketer Vũ Hồng Hạnh
[HCM][Client] Home Credit: Content Editor

Vũ Hồng Hạnh31/07/2018

1,339
Marketer HR Buzzmetrics
793
Marketer HR Buzzmetrics
862
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
1,573
Marketer Công ty Admicro
[HN][Agency] Admicro: Data Analyst

Công ty Admicro30/07/2018

1,242
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][Agency] TBWA Vietnam: PR Interns

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG27/07/2018

1,978
V
[HCM][Agency] TSP: Designer

Võ Thị Thanh Huyền27/07/2018

5,009
Marketer HR Buzzmetrics
1,001
N
Tuyển Dụng Lập Trình FPT Telecom

Nguyễn Thành Chung26/07/2018

1,115
H
1,026
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Account Director

Bùi Vĩnh Hảo24/07/2018

847
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Account Manager

Bùi Vĩnh Hảo24/07/2018

789
Marketer Nguyễn Thụy Uyên Trân
[HN][Client] VUS: Marketing Manager

Nguyễn Thụy Uyên Trân24/07/2018

2,142
Marketer Nguyễn Thị Huyền Trang
[HCM][Agency] Marill Media: Video Writer / Copywriter

Nguyễn Thị Huyền Trang23/07/2018

1,193
P
1,583
N
1,484
N
1,271
P
1,207
Marketer KMS Technology Career
1,062
Marketer Nguyễn Dương
[HCM][Agency] Anphabe: Content Creator

Nguyễn Dương18/07/2018

1,319
Marketer Nguyễn Dương
1,537
Marketer Nguyễn Dương
1,430
1
Marketer Mắt Việt Group
1,061
1
Marketer Bùi Vĩnh Hảo
[HCM][Agency] Brand2: Account Executive

Bùi Vĩnh Hảo16/07/2018

972
Marketer Công ty Admicro
1,267
Marketer Nguyễn Thị Huyền Trang
1,249
Marketer Nguyễn Thục Hiền
1,559
H
1,432
1
H
[HCM][Agency] Saigontechcom: Account Intern

Huỳnh Quỳnh Ngân08/07/2018

1,455
1
N
[HCM][Agency] Admicro: Account Executive

Nguyễn Tiến Khoa06/07/2018

1,055
Marketer Zalo Careers
1,096
Marketer Admicro VCCORP
1,486
Marketer Công ty Admicro
[HN][Agency] Admicro: Performance

Công ty Admicro03/07/2018

1,855
1
Marketer PHẠM NGUYỄN THU HẰNG
[HCM][AGENCY]TBWAGROUP VIETNAM: PR SUPERVISOR

PHẠM NGUYỄN THU HẰNG02/07/2018

962