explore

Chiến lược & Định vị Phân tích, tranh luận về định vị thương hiệu, chiến lược marketing & cốt lõi ngành hàng.

Marketer Nguyễn Thị Vân Anh (Emily Nguyen)
Điểm chạm thương hiệu?

Nguyễn Thị Vân Anh (Emily Nguyen)27/01/2023

603
Marketer FastWorkvn Nền tảng quản trị Doanh nghiệp
Chiến lược giá hớt váng và những sai lầm không nên mắc phải

FastWorkvn Nền tảng quản trị Doanh nghiệp09/01/2023

1,167