explore

Chiến lược & Định vị Phân tích, tranh luận về định vị thương hiệu, chiến lược marketing & cốt lõi ngành hàng.

Marketer Lighthouse Creative
370
Marketer Linh (Emily) Dam
5,116
Marketer Linh (Emily) Dam
ChatGPT và tương lai Marketing?

Linh (Emily) Dam10/02/2023

4,969
Marketer Nguyễn Thị Vân Anh (Emily Nguyen)
Xây dựng thương hiệu là tốn kém chi phí?

Nguyễn Thị Vân Anh (Emily Nguyen)02/02/2023

613