explore

Chiến lược & Định vị Phân tích, tranh luận về định vị thương hiệu, chiến lược marketing & cốt lõi ngành hàng.

Marketer Nguyễn Dương Anh Khoa
1,590
Marketer Nguyễn Đình Thành
Co brand: những cú bắt tay đỉnh cao

Nguyễn Đình Thành14/08/2023

334
Marketer Hoàng Tùng Mr Pizza
325
Marketer Nguyễn Thị Hà
376