explore

Chiến lược & Định vị Phân tích, tranh luận về định vị thương hiệu, chiến lược marketing & cốt lõi ngành hàng.

Marketer Nguyễn Thị Vân Anh (Emily Nguyen)
Bí kíp vượt khủng hoảng: “Wise-spending or nothing”

Nguyễn Thị Vân Anh (Emily Nguyen)30/03/2023

1,053
Marketer Nguyễn Thị Vân Anh (Emily Nguyen)
Chiến lược thương hiệu và tác động đến performance

Nguyễn Thị Vân Anh (Emily Nguyen)23/03/2023

2,143